Főoldal Gyermekvédelmi szabályzat

Gyermekvédelmi szabályzat

Az MM Network (a továbbiakban: szolgáltató) fenntartja a jogot arra, hogy az alábbi rendelkezéseket a megfelelő szabályozásokkal együtt betartassa, azon szolgáltatói körökkel akik kiszolgálják..

Bevezető rendelkezés

A szolgáltató minden tevékenységéhez, amelyet gyerekekkel végeztet szülői média hozzájárulás szükséges. Amennyiben ez nem lehetséges, vagy nem kötelező, úgy a szolgáltató vállalja a felelősséget, hogy a megadott jogkörben rendelkezik a gyermekeket érintő biztonsági kockázatok elhárítási tényezőivel.

Adatvédelem

A szolgáltató minden lehetőséget átvizsgál a gyermekek adatvédelmi pontjainak védelme érdekében, ideértve a regisztrációs adatokat (e-mail cím, telefonszám, nevek, stb.) is, valamint a szülői figyelmeztetéssel járó jogköri témákat. A szolgáltató jelen esetben szüneteltetheti a tevékenységet, még adatvédelmi rés tapasztalható.

Közösségi média jogkörei

A szolgáltató közzétehet a fiatalkorú tagjairól fotókat, képernyőmentéseket, videókat közösségi oldalain. Mindezen tevékenységekhez az adott tag előzetes hozzájárulása szükséges. Amennyiben a hozzájárulás nem történt meg, viszont a médiatartalom kiküldésre került, ez esetben a tag kérésére a tartalom törölhetővé válik.

Partnerszerződés

A partner szerződés a szolgáltatói kétoldalú beleegyezési nyilatkozat a szerződő fél és a szerződést kötő szervezet részéről. A szerződés engedélyt ad a szerződő félnek médiatartalom gyártására a szolgáltató keretein belül, melyet előzetes regisztráció hoz létre. A szerződés a szolgáltató és a szerződő fél igényei szerint is felbontható bármikor, illetve annak megszegésekor is. Szerződésszegés akkor történik ha a szerződő fél a szolgáltató keretein kívül adatokat oszt meg a tevékenységekről. A szerződésszegés azonnali szerződésbontást eredményez.

Regisztráció előfeltételei

A szolgáltató a regisztrációt elő feltételekhez köti, melyet a 2003-as gyermekvédelmi törvény tartalmaz. A jelentkező (szerződő fél) nem lehet fiatalabb 10 éves-nél, rendelkeznie kell egyéni jogkörrel, és a regisztrációkor szülői aláírás szükséges 13 éves korig.

Csapat management

A szolgáltató fenntartja a jogot a csapat átalakítására. Ilyen esetben a csapat tagjai nem kerülnek eltávolításra, és utólagos újraregisztrálás sem szükséges. A szolgáltató az összes ilyen esetben előre értesíti a tagjait.

Vizuális média és gaming

A szolgáltató tiszteletben tartja az időrendeket, így amikor teheti alkalmazkodik a tagok időrendjéhez. Az ütemezés főbb céljai között az élő adások időpontjai, a tartalom gyártási időpontok, valamint a játékidő szerepel. Amennyiben a lefektetett időpontok nem rögzíthetőek, abban az esetben a szolgáltató fenntartja a változtatás jogát.

Kommunikáció

A szolgáltató a kommunikációs csatornáin általában teljes értékű mobilos értesítéseket küld a felhasználóinak. Az adott kommunikációs csatornákon egyes elemeket a szülők nem teljesen érthetnek. Ebben az esetben mi az NMHH szülőknek szóló információs oldalát ajánljuk, melynek szótárában a legtöbb általunk is használt fogalom megtalálható, ide értve a sokat használt “noob”,”insta”,”tweet”,“afk”,”chill” szavakat is. Az oldal elérhetősége: https://gyerekaneten.hu 

Záró rendelkezés

A szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy jogi probléma esetén előzetes megbeszélés alapján, az adott szabályzatot módosítsa, valamint bővítse a jövőben. Ezen szabályzat csak az MM Network által nyújtott szolgáltatásokra érvényes.